VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Schone stad

onzichtbare balk
Schoon openbaar groen zonder zwerfvuil
De gemeente zorgt voor voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte, die op tijd worden geleegd. Wij stimuleren mensen om gevallen van afvaldumping te melden. De BuitenBeter App wordt daarvoor ingezet. Het afval wordt direct verwijderd. Afvalinzameling
De gemeente stimuleert en ondersteunt bewonersinitiatieven voor het schoonhouden van de eigen buurt. AfvalinzamelingGroene participatie
We bieden het onderwijs lesprogramma’s over afval en circulariteit aan. AfvalinzamelingGroene participatieOnderwijsDuurzame economie
We investeren extra in het ophalen van afval, zodat dit weer de prioriteit krijgt die het verdient. Afvalinzameling
We ondersteunen ludieke acties die mensen prikkelen het afval in de afvalbak te gooien, bijvoorbeeld door afvalbakken met creatieve beschildering een aantrekkelijker uiterlijk te geven. AfvalinzamelingCultuur / Toerismeparticipatie
De gemeente gaat meer controleren op en optreden tegen het deponeren van afval buiten de daartoe bestemde bakken. Afvalinzameling

Subthema’s

wonen Wonen
wijken Wijken
centrum Centrum
verkeer Verkeer
participatie Participatie
dataverzamelingen Dataverzamelingen
Lokale economie Lokale economie
Duurzame economie Duurzame economie
Energietransitie Energietransitie
Terugdringen energieverbruik Terugdringen energieverbruik
Inkoopbeleid Inkoopbeleid
Schone en hernieuwbare energie Schone en hernieuwbare energie
Groen Groen
Schone lucht Schone lucht
Afvalinzameling Afvalinzameling
Agenda Groen en Water Agenda Groen en Water
Ecologische hoofdstructuur Ecologische hoofdstructuur
Groene participatie Groene participatie
Cultuur / Toerisme Cultuur / Toerisme
Grensstad met Duitsland Grensstad met Duitsland
Diversiteit Diversiteit
Integratie Integratie
Roze community Roze community
Zorg Zorg
Onderwijs Onderwijs
Senioren Senioren
Jongeren Jongeren
Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening
Minimabeleid Minimabeleid
Begrotingsdiscipline Begrotingsdiscipline
Algemeen/Overig Algemeen/Overig