VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Schone stad

onzichtbare balk
Schoon openbaar groen zonder zwerfvuil
De gemeente zorgt voor voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte, die op tijd worden geleegd. Wij stimuleren mensen om gevallen van afvaldumping te melden. De BuitenBeter App wordt daarvoor ingezet. Het afval wordt direct verwijderd. Afvalinzameling
De gemeente stimuleert en ondersteunt bewonersinitiatieven voor het schoonhouden van de eigen buurt. AfvalinzamelingGroene participatie
We bieden het onderwijs lesprogramma’s over afval en circulariteit aan. AfvalinzamelingGroene participatieOnderwijsDuurzame economie
We investeren extra in het ophalen van afval, zodat dit weer de prioriteit krijgt die het verdient. Afvalinzameling
We ondersteunen ludieke acties die mensen prikkelen het afval in de afvalbak te gooien, bijvoorbeeld door afvalbakken met creatieve beschildering een aantrekkelijker uiterlijk te geven. AfvalinzamelingCultuur / Toerismeparticipatie
De gemeente gaat meer controleren op en optreden tegen het deponeren van afval buiten de daartoe bestemde bakken. Afvalinzameling