VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Leeswijzer

Leeswijzer

Beste lezer,

Deze site bevat het verkiezingsprogramma van GroenLinks Venlo. Ze is zo opgebouwd dat het verband tussen de verschillende thema’s is aangegeven.

Om het verhaal zoveel mogelijk als lopende tekst door te lezen kunt u het beste de menu-items aan de linkerkant van het scherm doorlopen. Voor lezers op mobiel: de menu-items verborgen achter de hamburgermenu-knop, boven.

Alle onderwerpen die in het programma besproken worden, staan in het menu. Klik erop en in eerste instantie ziet u dan onze Doelstellingen. Als u op een Doelstelling klikt, verschijnen daaronder de bijbehorende Concrete maatregelen.

Er is geen relatie tussen de volgorde op de site en de prioriteit die de thema’s hebben voor GroenLinks Venlo. De concrete maatregelen zijn zoveel mogelijk voorzien van icoontjes waaruit blijkt met welke thema’s elke maatregel ook te maken heeft. In de kolom rechts (voor mobieltjes onderaan de pagina, maar nog vóór de footer) staan de thema’s opgesomd, met bijbehorend icoontje. Hierop klikken brengt u naar een pagina waarop alle concrete maatregelen die geassocieerd zijn met het gekozen thema, worden opgesomd. De volgorde van deze lijst is willekeurig.

Deze leeswijzer is natuurlijk niet compleet zonder te wijzen op deze mogelijkheid: u kunt de site doorzoeken op woorden en delen van woorden met het zoekvak boven aan de pagina. Concrete maatregelen die de gevraagde lettercombinatie bevatten zullen worden getoond. Het zoekvak werkt niet in iedere mobiele browser. Soms helpt het eerst op een van de thema’s/icoontjes te klikken en daarna pas van het zoekvak gebruik te maken.