VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Inkoopbeleid

onzichtbare balk
Gemeente met vernieuwende en duurzame bedrijven
De gemeente voert actief beleid om vernieuwende, duurzame startende bedrijven en sociale ondernemingen in de stad nog meer wind in de zeilen te geven. We verbeteren de gemeentelijke dienstverlening aan sociale ondernemers en aan maatschappelijk verantwoorde ondernemers (mvo) en maken tijdelijke, goedkope huisvesting in leegstaande winkels of kantoren mogelijk. Bewoners die samen een coöperatie oprichten, kunnen terecht bij het gemeentelijke ondernemersloket. Dat past bij onze ideeën over de wijkeconomie en bij onze plannen voor duurzaamheid. InkoopbeleidLokale economieparticipatie
De gemeente gaat zzp’ers vaker actief uitnodigen om mee te dingen naar opdrachten. De gemeente maakt aanbestedingen toegankelijker voor zzp’ers. Nu kunnen ze vaak niet op deze opdrachten inschrijven, omdat de gemeente eisen stelt aan omzet of bedrijfsgrootte. Zo nodig passen we die eisen aan of splitsen we opdrachten op. InkoopbeleidLokale economieparticipatie
De gemeente komt zzp’ers tegemoet door goedkope huisvesting aan te bieden in leegstaande kantoren en door meer samenwerking tussen zzp’ers te stimuleren. Bijvoorbeeld in bedrijfsverzamelgebouwen of in de vorm van coöperaties, broodfondsen of buddy-systemen. Lokale economie
De gemeente stelt een actieplan op over duurzaam en circulair inkopen. De gemeente koopt circulair in. Circulariteit wordt in alle aanbestedingen een criterium.

InkoopbeleidTerugdringen energieverbruikSchone en hernieuwbare energie

De gemeente koopt in 2026 minimaal 50 procent duurzaam en circulair in

De gemeente stelt een actieplan op over duurzaam en circulair inkopen. De gemeente koopt circulair in. Circulariteit wordt in alle aanbestedingen een criterium.

 

InkoopbeleidTerugdringen energieverbruikSchone en hernieuwbare energie

Subthema’s

wonen Wonen
wijken Wijken
centrum Centrum
verkeer Verkeer
participatie Participatie
dataverzamelingen Dataverzamelingen
Lokale economie Lokale economie
Duurzame economie Duurzame economie
Energietransitie Energietransitie
Terugdringen energieverbruik Terugdringen energieverbruik
Inkoopbeleid Inkoopbeleid
Schone en hernieuwbare energie Schone en hernieuwbare energie
Groen Groen
Schone lucht Schone lucht
Afvalinzameling Afvalinzameling
Agenda Groen en Water Agenda Groen en Water
Ecologische hoofdstructuur Ecologische hoofdstructuur
Groene participatie Groene participatie
Cultuur / Toerisme Cultuur / Toerisme
Grensstad met Duitsland Grensstad met Duitsland
Diversiteit Diversiteit
Integratie Integratie
Roze community Roze community
Zorg Zorg
Onderwijs Onderwijs
Senioren Senioren
Jongeren Jongeren
Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening
Minimabeleid Minimabeleid
Begrotingsdiscipline Begrotingsdiscipline
Algemeen/Overig Algemeen/Overig