VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Inclusiviteit

onzichtbare balk
Een gemeente waarin iedereen meedoet. Integratie wordt beleid
De gemeente stimuleert integratie, die twee kanten uit werkt. Venlo draagt er maximaal aan bij dat haar inwoners zo snel mogelijk in staat zijn zich te bedienen van de Nederlandse taal. De gemeente creëert bewustwording voor de behoeftes van minderheden en onderkent dat deze groepen een verrijking kunnen zijn voor de samenleving. IntegratieGrensstad met DuitslandDiversiteitRoze communityZorgOnderwijsSeniorenJongeren

De gemeente richt een Welcome center in. Hier kunnen inwoners van binnen en buiten de EU terecht met hun vragen. Ze worden verder geholpen met bijvoorbeeld:

– Doorverwijzing naar Taalcursussen en het Taalcafé in de openbare bibliotheek.

– Advies over rechten en plichten in Nederland voor de korte en langere termijn.

Het Welcome center dient verder als:

– meldpunt ‘ongeregeldheden op de werkvloer’.

– Connectie met Huizen van de wijk.

 

IntegratieZorgparticipatiewijkencentrumSenioren
De gemeente herintroduceert in de stadspeiling de vragen naar de ervaringen van mensen in de LHBTIQ+-gemeenschap en andere minderheden. De gemeente onderhoudt voor input contact met belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld het COC. Roze communityDiversiteit
De gemeente laat femicide (geweld tegen vrouwen) monitoren via de relevante maatschappelijke organisaties. Roze communityDiversiteit
Bij alle thema’s wordt naast de duurzaamheidstoets ook een economische gelijke-kansen-toets gehanteerd. Roze communityDiversiteit
De gemeente zorgt ervoor dat ook mensen met minder financiële draagkracht en mensen met een beperking deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. participatieDiversiteitMinimabeleid

Subthema’s

wonen

Wonen

wijken

 

Wijken

centrum

Centrum

verkeer

Verkeer

participatie

Participatie

dataverzamelingen

Dataverzamelingen

Lokale economie

Lokale economie

Duurzame economie

Duurzame economie

Energietransitie

Energietransitie

Terugdringen energieverbruik

Terugdringen energieverbruik

Inkoopbeleid

Inkoopbeleid

Schone en hernieuwbare energie

Schone en hernieuwbare energie

Groen

Groen

Schone lucht

Schone lucht

Afvalinzameling

Afvalinzameling

Agenda Groen en Water

Agenda Groen en Water

Ecologische hoofdstructuur

Ecologische hoofdstructuur

Groene participatie

Groene participatie

Cultuur / Toerisme

Cultuur / Toerisme

Grensstad met Duitsland

Grensstad met Duitsland

Diversiteit

Diversiteit

Integratie

Integratie

Roze community

Roze community

Zorg

Zorg

Onderwijs

Onderwijs

Senioren

Senioren

Jongeren

Jongeren

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Minimabeleid

Minimabeleid

Begrotingsdiscipline

Begrotingsdiscipline

Algemeen/Overig

Algemeen/Overig