VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Financieel beleid

onzichtbare balk
Gemeente met een stabiel en gezond financieel beleid.
De gemeente streeft naar een positieve financiële positie. We streven naar een solvabiliteitsratio van minimaal 20 procent, met voldoende flexibiliteit bij het begroten om de positieve financiële positie te beschermen. Begrotingsdiscipline
Bij een positief jaarresultaat zal de gemeente het bedrag bij de eerstvolgende begroting pas bestemmen. Dan is een integrale afweging mogelijk. Begrotingsdiscipline
Duurzaamheid wordt een belangrijk argument in iedere financiële afweging van de gemeente
In de begroting wordt structureel ruimte gecreëerd voor duurzame ontwikkeling met een duurzaamheidsfonds dat jaarlijks op peil gehouden wordt. Begrotingsdiscipline
We maken jaarlijks middelen vrij voor de begeleiding van Energietransitie, zoals voor het opstellen van energietransitiewijkplannen, het ondersteunen van inwoners die hun huis verduurzamen en de bijbehorende financieringsconstructies. Duurzame economieEnergietransitie

Subthema’s

wonen Wonen
wijken Wijken
centrum Centrum
verkeer Verkeer
participatie Participatie
dataverzamelingen Dataverzamelingen
Lokale economie Lokale economie
Duurzame economie Duurzame economie
Energietransitie Energietransitie
Terugdringen energieverbruik Terugdringen energieverbruik
Inkoopbeleid Inkoopbeleid
Schone en hernieuwbare energie Schone en hernieuwbare energie
Groen Groen
Schone lucht Schone lucht
Afvalinzameling Afvalinzameling
Agenda Groen en Water Agenda Groen en Water
Ecologische hoofdstructuur Ecologische hoofdstructuur
Groene participatie Groene participatie
Cultuur / Toerisme Cultuur / Toerisme
Grensstad met Duitsland Grensstad met Duitsland
Diversiteit Diversiteit
Integratie Integratie
Roze community Roze community
Zorg Zorg
Onderwijs Onderwijs
Senioren Senioren
Jongeren Jongeren
Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening
Minimabeleid Minimabeleid
Begrotingsdiscipline Begrotingsdiscipline
Algemeen/Overig Algemeen/Overig