VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Euregio

onzichtbare balk
Venlo wordt dé stad in Nederland met goede Duitsland-contacten, een grensstad expertisecentrum
De gemeente stimuleert binationale opleidingen. Grensstad met DuitslandOnderwijsLokale economie
De gemeente stimuleert de opbouw van een euregionale arbeidsmarkt en euregionale uitwisseling van vakkennis Grensstad met DuitslandOnderwijsLokale economie
De gemeente stimuleert intensieve samenwerking op cultureel, bestuurlijk en economisch niveau tussen Nederland en Duitsland, bijvoorbeeld in de vorm van binationale kinderdagverblijven, woonwijken en bejaardenhuizen. En samenwerkingen op het gebied van strategie energietransitie en openbaar vervoer. Grensstad met DuitslandSeniorenJongerenOnderwijsverkeerEnergietransitie
Euregionale projecten worden geïnitieerd en gestimuleerd Grensstad met Duitsland