VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Euregio

onzichtbare balk
Venlo wordt dé stad in Nederland met goede Duitsland-contacten, een grensstad expertisecentrum
De gemeente stimuleert binationale opleidingen. Grensstad met DuitslandOnderwijsLokale economie
De gemeente stimuleert de opbouw van een euregionale arbeidsmarkt en euregionale uitwisseling van vakkennis Grensstad met DuitslandOnderwijsLokale economie
De gemeente stimuleert intensieve samenwerking op cultureel, bestuurlijk en economisch niveau tussen Nederland en Duitsland, bijvoorbeeld in de vorm van binationale kinderdagverblijven, woonwijken en bejaardenhuizen. En samenwerkingen op het gebied van strategie energietransitie en openbaar vervoer. Grensstad met DuitslandSeniorenJongerenOnderwijsverkeerEnergietransitie
Euregionale projecten worden geïnitieerd en gestimuleerd Grensstad met Duitsland

Subthema’s

wonen Wonen
wijken Wijken
centrum Centrum
verkeer Verkeer
participatie Participatie
dataverzamelingen Dataverzamelingen
Lokale economie Lokale economie
Duurzame economie Duurzame economie
Energietransitie Energietransitie
Terugdringen energieverbruik Terugdringen energieverbruik
Inkoopbeleid Inkoopbeleid
Schone en hernieuwbare energie Schone en hernieuwbare energie
Groen Groen
Schone lucht Schone lucht
Afvalinzameling Afvalinzameling
Agenda Groen en Water Agenda Groen en Water
Ecologische hoofdstructuur Ecologische hoofdstructuur
Groene participatie Groene participatie
Cultuur / Toerisme Cultuur / Toerisme
Grensstad met Duitsland Grensstad met Duitsland
Diversiteit Diversiteit
Integratie Integratie
Roze community Roze community
Zorg Zorg
Onderwijs Onderwijs
Senioren Senioren
Jongeren Jongeren
Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening
Minimabeleid Minimabeleid
Begrotingsdiscipline Begrotingsdiscipline
Algemeen/Overig Algemeen/Overig