VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Duurzaamheid

onzichtbare balk
De gemeente is klimaatneutraal, energieneutraal, klimaatbestendig, gezond en groen in 2030
De gemeente stimuleert en subsidieert groene initiatieven als groene daken, groene gevels en geveltuinen. GroenLokale economieDuurzame economieEnergietransitieSchone en hernieuwbare energieGroene participatie
Met woningcorporaties maken we afspraken om woningen bij renovatie of nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Sociale huurders besparen hierdoor op hun woonlasten. We streven naar meer dan wettelijk voorgeschreven. wonenEnergietransitieTerugdringen energieverbruikMinimabeleid
De gemeente zorgt ervoor dat energieneutraliteit, duurzaamheid, zorg voor het milieu bij ieder onderdeel van de omgevingsvisie en het omgevingsplan apart uitgewerkt wordt. Terugdringen energieverbruikDuurzame economie
Energiebesparing en kiezen voor lokaal opgewekte zonne- of windenergie
De gemeente streeft ernaar de stroombehoefte van openbare ruimte, openbare gebouwen en gemeentelijk vastgoed lokaal op te wekken. Lokale economieDuurzame economieEnergietransitieTerugdringen energieverbruikSchone en hernieuwbare energie

Subthema’s

wonen Wonen
wijken Wijken
centrum Centrum
verkeer Verkeer
participatie Participatie
dataverzamelingen Dataverzamelingen
Lokale economie Lokale economie
Duurzame economie Duurzame economie
Energietransitie Energietransitie
Terugdringen energieverbruik Terugdringen energieverbruik
Inkoopbeleid Inkoopbeleid
Schone en hernieuwbare energie Schone en hernieuwbare energie
Groen Groen
Schone lucht Schone lucht
Afvalinzameling Afvalinzameling
Agenda Groen en Water Agenda Groen en Water
Ecologische hoofdstructuur Ecologische hoofdstructuur
Groene participatie Groene participatie
Cultuur / Toerisme Cultuur / Toerisme
Grensstad met Duitsland Grensstad met Duitsland
Diversiteit Diversiteit
Integratie Integratie
Roze community Roze community
Zorg Zorg
Onderwijs Onderwijs
Senioren Senioren
Jongeren Jongeren
Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening
Minimabeleid Minimabeleid
Begrotingsdiscipline Begrotingsdiscipline
Algemeen/Overig Algemeen/Overig