VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Duurzaamheid

onzichtbare balk
De gemeente is klimaatneutraal, energieneutraal, klimaatbestendig, gezond en groen in 2030
De gemeente stimuleert en subsidieert groene initiatieven als groene daken, groene gevels en geveltuinen. GroenLokale economieDuurzame economieEnergietransitieSchone en hernieuwbare energieGroene participatie
Met woningcorporaties maken we afspraken om woningen bij renovatie of nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Sociale huurders besparen hierdoor op hun woonlasten. We streven naar meer dan wettelijk voorgeschreven. wonenEnergietransitieTerugdringen energieverbruikMinimabeleid
De gemeente zorgt ervoor dat energieneutraliteit, duurzaamheid, zorg voor het milieu bij ieder onderdeel van de omgevingsvisie en het omgevingsplan apart uitgewerkt wordt. Terugdringen energieverbruikDuurzame economie
Energiebesparing en kiezen voor lokaal opgewekte zonne- of windenergie
De gemeente streeft ernaar de stroombehoefte van openbare ruimte, openbare gebouwen en gemeentelijk vastgoed lokaal op te wekken. Lokale economieDuurzame economieEnergietransitieTerugdringen energieverbruikSchone en hernieuwbare energie