VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Digitale dienstverlening

onzichtbare balk
Ondersteuning voor mensen die niet meekunnen in de digitale infrastructuur; goede bescherming van persoonlijke gegevens
De gemeente zorgt voor ondersteuning om te zorgen dat iedereen mee kan komen met de digitale ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan cursussen in buurthuizen, digitale hulp aan huis, het controleren op toegankelijkheid en leesbaarheid van overheidssites, en uiteraard het recht op betekenisvol menselijk contact met de overheid, online én offline. dataverzamelingen
Een gemeente met digitale veiligheid, inzichtelijkheid en toegankelijkheid

De gemeente richt een ethische commissie op die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorziet over nieuwe technologie en het gebruik van data.

De gemeente stelt een onafhankelijke commissie Integriteit in. Deze houdt in de gaten dat er verantwoord wordt omgegaan met dataverzamelingen.

 

dataverzamelingen
Gemeente waarin verantwoord wordt omgegaan met data en integriteit
De gemeente zorgt voor een publiek toegankelijk algoritmeregister waarin alle algoritmes worden beschreven die namens de gemeente geautomatiseerde keuzes maken, voorspellingen doen over individuele burgers en groepen burgers. dataverzamelingen