VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Digitale dienstverlening

onzichtbare balk
Ondersteuning voor mensen die niet meekunnen in de digitale infrastructuur; goede bescherming van persoonlijke gegevens
De gemeente zorgt voor ondersteuning om te zorgen dat iedereen mee kan komen met de digitale ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan cursussen in buurthuizen, digitale hulp aan huis, het controleren op toegankelijkheid en leesbaarheid van overheidssites, en uiteraard het recht op betekenisvol menselijk contact met de overheid, online én offline. dataverzamelingen
Een gemeente met digitale veiligheid, inzichtelijkheid en toegankelijkheid

De gemeente richt een ethische commissie op die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorziet over nieuwe technologie en het gebruik van data.

De gemeente stelt een onafhankelijke commissie Integriteit in. Deze houdt in de gaten dat er verantwoord wordt omgegaan met dataverzamelingen.

 

dataverzamelingen
Gemeente waarin verantwoord wordt omgegaan met data en integriteit
De gemeente zorgt voor een publiek toegankelijk algoritmeregister waarin alle algoritmes worden beschreven die namens de gemeente geautomatiseerde keuzes maken, voorspellingen doen over individuele burgers en groepen burgers. dataverzamelingen

Subthema’s

wonen Wonen
wijken Wijken
centrum Centrum
verkeer Verkeer
participatie Participatie
dataverzamelingen Dataverzamelingen
Lokale economie Lokale economie
Duurzame economie Duurzame economie
Energietransitie Energietransitie
Terugdringen energieverbruik Terugdringen energieverbruik
Inkoopbeleid Inkoopbeleid
Schone en hernieuwbare energie Schone en hernieuwbare energie
Groen Groen
Schone lucht Schone lucht
Afvalinzameling Afvalinzameling
Agenda Groen en Water Agenda Groen en Water
Ecologische hoofdstructuur Ecologische hoofdstructuur
Groene participatie Groene participatie
Cultuur / Toerisme Cultuur / Toerisme
Grensstad met Duitsland Grensstad met Duitsland
Diversiteit Diversiteit
Integratie Integratie
Roze community Roze community
Zorg Zorg
Onderwijs Onderwijs
Senioren Senioren
Jongeren Jongeren
Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening
Minimabeleid Minimabeleid
Begrotingsdiscipline Begrotingsdiscipline
Algemeen/Overig Algemeen/Overig