VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026

Cultuur

onzichtbare balk
Een bruisend cultureel aanbod en voldoende zorg voor historisch en cultureel erfgoed
De gemeente zorgt ervoor dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur – onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. Cultuur (muziek, dans, theater en expressie) wordt ook doorgegeven binnen ons onderwijs. Cultuur / ToerismeJongerenOnderwijs
De gemeente ziet culturele instellingen als belangrijke partners, en laat dat onder andere zien doordat ze er meerjarige subsidierelaties mee aangaat. Ze verstrekt subsidies die passen bij de gezamenlijke ambities. Cultuur / Toerisme
We kiezen voor een zo breed mogelijke inzet van cultuur; ook als middel ter bevordering van participatie. Hierbij gaan we nog intensiever gebruikmaken van cultuurcoaches. Cultuur / Toerismeparticipatie
De gemeente stimuleert dat musea verbinding zoeken met andere musea binnen de gemeente en in binnen- en buitenland. Cultuur / ToerismeGrensstad met Duitsland
De gemeente faciliteert zorg voor historisch en cultureel erfgoed. Cultuur / Toerisme

De gemeente richt een stimuleringsfonds op voor nieuwe en vernieuwende culturele initiatieven.

 

Cultuur / Toerisme
We breiden het aantal cultuurcoaches uit. Cultuur / Toerisme
De gemeente gaat het basisonderwijs maximaal steunen om ruimte te bieden aan kinderen om kennis te maken met ons cultuuraanbod. Cultuur / ToerismeOnderwijs
De gemeente zet in op nieuwe ontwikkelingen in de (culturele) wereld bijvoorbeeld door Urban Arts te ondersteunen. Cultuur / Toerisme
De gemeente faciliteert het kennismaken met kunst en cultuur door informatie over kunst in de openbare ruimte. Dat doen we door aantrekkelijke routes langs kunst en cultuur te ontsluiten en met het steunen van het open museum en atelier weekend. Cultuur / Toerisme
De gemeente biedt een podium waar amateurkunst zich kan presenteren. Cultuur / Toerisme